vysivka

Hudobná zložka

Muzikanti:
hulinHulín Miroslav fplankaPlánka Filip kostialikovaKoštialiková Lucia magulovaMagulová Barbora gasparovicovaGašparovičová Soňa
pkuterkaKuterka Peter jstanoStaňo Juraj harustakHarušťák Branislav miklovicovaMiklovičová Norika vojtekovaVojteková Alexandra